Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 14.11.2017

 Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 27.11.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 29.11.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANjA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN 

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 27.10.2017

Pojašnjenja konkursne dokumentacije.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za predaju konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 31.10.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 15.11.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.11.2017 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„ELEKTRO MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN 

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 20.09.2017

Pojašnjenja - odgovori na pitanja.

Zrenjanin, 22.09.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 04.10.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 11.10.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje


POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 04.09.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.09.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 21.09.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje


POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VRELOVODA
I IZGRADNJI VRELOVODNIH PRIKLJUČAKA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 24.08.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 08.09.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 13.09.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje


POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„BUNARSKA PUMPA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 23.08.2017

Pojašnjenja - odgovori.

Zrenjanin, 25.08.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 08.09.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 21.09.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„REKONSTRUKCIJE USISNOG I POTISNOG KOLEKTORA PUMPNIH AGREGATA CIRKULACIONIH PUMPI”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 17.08.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 01.09.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 12.09.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„GORIVO ZA VOZILA KORIŠĆENjEM KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 15.08.2017

Pojašnjenja - odgovori.

Zrenjanin, 22.08.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.08.2017

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 08.09.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„GEODETSKE USLUGE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 02.08.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.08.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 28.08.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVISIRANjE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 25.07.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 09.08.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 16.08.2017

 
web dizajn: NetDesign Studio