Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnoj i gasnoj distributivnoj mreži“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 31.03.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 13.04.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 21.04.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„Kompenzacija reaktivne snage električne energije i otklanjanje viših harmonika na
električnoj mreži“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 20.03.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 12.04.2017

Obaveštenje o podnetom zahtevu o zaštiti potrošača.

Zrenjanin, 19.04.2017

Zaključak o odbacivanju zahteva o zaštiti potrošača.

Zrenjanin, 16.06.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 23.06.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„OBEZBEĐENjE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE”  ZA POTREBE  JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 20.03.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 05.04.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 11.04.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Rekonstrukcija objekta za baždarnicu“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 17.03.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.03.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.04.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANJA „BILLING“ SISTEMA ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 14.03.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 28.03.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 06.04.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde, a priloge uz konkursnu dokumentaciju ovde. 

U Zrenjaninu, 28.02.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 17.03.2017.

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1, Partiju 2, Partiju 3.

Zrenjanin, 28.03.2017.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„ISPORUKA ODORANATA I PUNJENJE UREĐAJA ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 22.02.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka.

Pojašnjenja - odgovori.

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 03.03.2017.

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 07.03.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 17.03.2017.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 07.02.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.02.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 09.03.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“
ZRENJANIN U VANGARANTNOM ROKU” 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 03.02.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.02.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.

Zrenjanin, 03.03.2017.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„HEMIJSKA SREDSTVA ZA RAD HPV LINIJE“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 04.01.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 19.01.2017

Obaveštenje o zaključenje ugovora za partiju 1 i za partiju 2.

Zrenjanin, 02.02.2017

 
web dizajn: NetDesign Studio