Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.04.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.05.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnoj i gasnoj distributivnoj mreži“ 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 10.04.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 25.04.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 08.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„REGULATORI PRITISKA GASA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 09.04.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 23.04.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 08.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI USLUGA „OBEZBEĐENjE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 20.03.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 04.04.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 11.04.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANjA „Billing“ SISTEMA
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANI

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 08.03.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.03.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 01.04.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde. Prilog uz konkursku dokumentaciju možete pogledati i preuzeti ovde.

Zrenjanin, 04.03.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.03.2019

Obaveštenje o zaključenju ogovora za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 01.04.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„ISPORUKA ODORANATA I PUNJENJE UREĐAJA
ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 25.02.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 12.03.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 22.03. 2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„RECIRKULACIONA PUMPA SA UGRADNJOM“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 20.02.2019

Odluka od dodeli ugovora.

Zrenjanin, 06.03.2019

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 12.03.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA
„USLUGE MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 07.02.2019

Odgovori na postavljena pitanja.

Zrenjanin, 11.02.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.02.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 i za Partiju 2.

Zrenjanin, 11.03.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“
ZRENJANIN U VANGARANTNOM ROKU” 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 04.02.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 19.02.2019

Odluka o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 2.

Zrenjanin, 04.03.2019

 
web dizajn: NetDesign Studio