Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 01.02.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 14.02.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 04.03.2019

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„MOTORNA VOZILA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 28.11.2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 30.11.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 11.12.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 25.12.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„ELEKTRO MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 23.10.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 27.11.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 06.12.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANJA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 23.10.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 09.11.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 19.11.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„HEMIKALIJE ZA POGON“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 21.09.2018

Pojašnjenja - odgovori na pitanja.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka.

Zrenjanin, 26.09.2018

Pojašnjenja 2 - odgovori na pitanja.

Zrenjanin, 01.10.218

Zahtev za zaštitu prava ponuđača.

Zrenjanin, 04.10.2018

Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o odbijanju zahteva za zaštitu podnosioca zahteva.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava.

Zrenjanin, 23.11.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 06.12.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 2.

Zrenjanin, 19.12.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„MRS ZA INDIVIDUALNE PRIKLJUČKE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 17.09.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 02.10.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 15.10.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA
U OTVORENOM POSTUPKU – „GASNI MERAČI“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 07.09.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 15.10.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 31.10.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANJE FREKVENTNIH REGULATORA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 03.09.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.09.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 26.09.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„ELEKTRO ORMANI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 28.08.2018

Pojašnjenja - odgvori na pitanja.

Zrenjanin, 31.08.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 12.09.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 20.09.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„GORIVO ZA VOZILA KORIŠĆENJEM
KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 15.08.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 29.08.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 07.09.2018

 
web dizajn: NetDesign Studio