Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„FINA ARMATURA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 02.10.2015

Pojašnjenja - odgovori u vezi ove javne nabavke.

Zrenjanin, 08.10.2015.

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 16.10.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 28.10.2015.

Obaveštenje

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JKP Gradska toplana Zrenjanin možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 28.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
DOBARA PO PARTIJAMA – „GRUBA ARMATURA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 14.09.2015

Pitanja i odgovori.

Zrenjanin, 25.09.2015.

Pitanja i odgovori II.

Zrenjanin, 02.10.2015.

Pitanja i odgovori III.

Zrenjanin, 09.10.2015.

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.10.2015

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partiju 1 i partiju 2.

Zrenjanin, 05.11.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„MATERIJAL ZA IZOLACIJU PODSTANICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 14.09.2015

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 25.09.2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 05.10.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA PO PARTIJAMA – „CEVI I ARMATURA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.09.2015

Pitanje i odgovor - pojašnjenje.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda pogledajte ovde.

Zrenjanin, 02.10.2015.

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 16.10.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka pogledajte ovde.

Zrenjanin, 30.10.2015.

Odluke o zaključenju ugovora po partijama pogledajte ovde P1 i P2.

Zrenjanin, 02.11.2015.

Izmenjenu odluku o dodeli ugovora za partiju 1 pogledajte ovde.

Zrenjanin, 05.11.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 31.08.2015

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 15.09.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 28.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„GORIVO ZA VOZILA KORIŠĆENjEM
KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.08.2015

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 31.08.2015.

Odluku o dodeli ugovora možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 09.09.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 28.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„MATERIJAL ZA IZOLACIJU PODSTANICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.08.2015

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke pogledajte ovde.

Zrenjanin, 01.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„SERVISIRANjE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.08.2015

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 09.09.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjenin, 17.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE
„Specifični građevinski radovi na rekonstrukciji dela magistralnog vrelovoda
sa podbušivanjem pruge u naselju Bagljaš“

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 10.07.2015

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 29.07.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.08.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio