Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA USLUGE - „OBEZBEĐENјE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.03.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 27.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 24.04.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE „ODRŽAVANјE BILLING SISTEMA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 21.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 15.04.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA“ ZA POTREBE JKP „GRADSKE TOPLANE“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.03.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 11.03.2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 28.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA DOBRA PO PARTIJAMA – REGULATORI ZA GASNE STANICE

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 28.02.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima po partijama: partija 1       partija 2.

U Zrenjaninu, 25.04.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„Materijal zaizolaciju opreme u toplotnim podstanicama
na vrelovodnom distributivnom sistemu sa uslugom montaže“ 
za potrebe JKP „Gradske toplane“ Zrenjanin

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE PO PARTIJAMA - „USLUGE ADAPTACIJE POSLOVNIH PROSTORA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija vezana za ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 25.02.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 28.02.2014.

Odluku o dodeli ugovora po ovoj javnoj nabavci, pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 26.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „KALORIMETRI“ ZA POTREBE JKP „GRADSKE TOPLANE“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 21.02.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „KANCELARIJSKI MATERIJALPO PARTIJAMA“

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabacku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 13.02.2014.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije vezane za ovu javnu nabavku pogledajte ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za ovu javnu nabavku pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.02.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 20.02.2014.

Obaveštenje o produženju roka (drugo) pogledajte ovde.

Pitanja i odgovori II.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije (drugu) vezane za ovu javnu nabavku pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 25.02.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA DOBRA– GASNA MERILA PO PARTIJAMA

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 12.02.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 26.02.2014

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 05.03.2014.

Pitanja i odgovori (II i III).

U Zrenjaninu, 13.03.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 03.04.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

OBAVEŠTENјE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa mišlјenjem Uprave za javne nabavke br. 011-00-1461/13 od dana 27.01.2014.godine

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija vezana za ovu javnu nabavku se nalazi ovde.

U Zrenjaninu, 27.01.2014.

Obaveštenje o obustavi postupka pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.02.2014.

 
web dizajn: NetDesign Studio