Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE
Radovi na rekonstrukciji dela magistralnog vrelovoda na
mostu u ulici Zmaj Jovina u Zrenjaninu
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.07.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.09.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA PO PARTIJAMA – 
GRUBA ARMATURA, CIRKULACIONE PUMPE I REGULATORI PROTOKA
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 18.07.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 04.08.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 12.08.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde za partiju 1 i za partiju 2.

Obeveštenje o obustavi postupka za partju 3 pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 11.09.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA PO PARTIJAMA –
Osnovni materijal – cevi za toplovod i gas, armatura i fiting
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 11.07.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 06.08.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 06.08.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde za partiju 1, partiju 2, partiju 3.

U Zrenjaninu, 05.09.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„FLEKSIBILNO GASNO CREVO“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.06.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 04.07.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

U Zrenjaninu, 18.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„RAVNI FILTER SA ULOŠKOM ZA GAS“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 25.06.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 16.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA  
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE SERVISIRANјA INSTALACIJA GORIONIKA U KOTLARNICI”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 25.06.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 16.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE PO PARTIJAMA -
„USLUGE REVIZIJE I KONSULTANTSKE USLUGE PORESKOG SAVETOVANјA“
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.06.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte 1  2  3

U Zrenjaninu, 16.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ANGAŽOVANјA AUTO DIZALICE NOSIVOSTI PREKO 20 TONA
 SA OBUČENIM RADNICIMA ZA POTREBE 
 JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 18.06.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 14.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA
„USLUGE OSIGURANјA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 16.06.2014.

Izmene dela konkursne dokumentacije, pogledajte ovde.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 20.06.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 27.06.2014

Zahtev za zaštitu potrošača pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„MATERIJAL ZA ZAVARIVANјE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 28.05.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 25.06.2014.

 
web dizajn: NetDesign Studio