Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 05.07.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.07.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 29.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVIS I BAŽDARENJE KALORIMETARA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 03.07.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.07.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 17,07,2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„IZRADA VATROSTALNIH AMBRAZURA GORIONIKA KOTLOVA I SANACIJA VATROOTPORNIH DELOVA U LOŽIŠTU – „ŠAMOTIRANJE“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 26.06.2019

Pojašnjenja - odgovori na pitanja.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava.

Zrenjanin, 01.07.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 12.07.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 19.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANJE INSTALACIJA GORIONIKA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 11.06.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 24.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 02.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„REGULACIONA OPREMA ZA GMRS BOTOŠ SA UGRADNJOM“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 05.06.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 26.06.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„POTROŠNI MATERIJAL“ 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 04.06.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 28.06.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA PO PARTIJAMA
U OTVORENOM POSTUPKU – „CEVI I ARMATURA “

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 24.05.2019

Odgovori na pitanja - pojašnjenja.

Zrenjanin, 29.05.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 28.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 15.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE PO PARTIJAMA
„GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VRELOVODA I GASOVODA I IZGRADNjI VRELOVODNIH I GASNIH PRIKLjUČAKA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 21.05.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 2.

Zrenjanin, 03.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVISIRANjE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 07.05.2019

 

 Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.05.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„GEODETSKE USLUGE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 03.05.2019

Pojašnjenje - odgovor na pitanje.

Zrenjanin, 07.05.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.05.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 23.05.2019

 

 
web dizajn: NetDesign Studio