Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„PROGRAMIRANJE SCADA SA PRATEĆOM OPREMOM”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 10.08.2018

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.

Zrenjanin, 20.08.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 29.08.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 12.09.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANJE FREKVENTNIH REGULATORA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 08.08.2018

Odluka o obustavi postupka javne nabavke.

Zrenjanin, 20.08.2018

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke.

Zrenjanin, 27.08.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„REGULATORI PRITISKA GASA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 23.07.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 07.08.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 13.08.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVISIRANJE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 18.06.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.07.2018

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.07.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 13.06.2018

Pojašnjenje konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 18.06.2018

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Produženje roka za podnošenje ponuda - prijava.

Zrenjanin, 19.06.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.07.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.07.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANJE INSTALACIJA GORIONIKA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 08.06.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.06.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 29.06.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„POTROŠNI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 04.06.2018

Pojašnjenje - odgovor na pitanje vezano za P3.

Zrenjanin, 08.06.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 19.06.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru: Partija 1      Partija 2.

Zrenjanin, 27.06.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru: Partija 3.

Zrenjanin, 29.06.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA PO PARTIJAMA
U OTVORENOM POSTUPKU – „CEVI I ARMATURA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 25.05.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.06.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za: Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 12.07.2018

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE PO PARTIJAMA
„GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VRELOVODA I GASOVODA I IZGRADNJI VRELOVODNIH I GASNIH PRIKLJUČAKA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 15.05.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.06.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora: Partija 1     Partija 2

Zrenjanin, 26.06.2018

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 30.04.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin,  15.05.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 23.05.2018

 

 
web dizajn: NetDesign Studio