Javne Nabavke

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 35/10 – nabavka autoguma, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

SVTR Momo Zrenjanin, Čarnojevićeva 2/a.
Ugovor je zaključen 18.11.2010. godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 515.752,04 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 34/10 – nabavka za izvođenje radova na zameni tla iza pogona – Nova Kotlarnica, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

Energotehnika Južna Bačka DOO Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda 1.
Ugovor zaključen dana: 02.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 2.408.754,60 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 29/10 – nabavka, ugradnja i puštanje u rad hidrantske mreže, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

HIDROINŽENJERING DOO Zrenjanin, Prvomajska 53.
Ugovor zaključen dana: 01.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 1.835.284,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 36/10 – nabavka nameštaja za objekat nove kotlarnice, za sve tri partije zaključen je ugovor sa ponuđačem:

AS IMPEKS DOO Valjevo, Boška Stojanovića bb.
Ugovor zaključen dana: 29.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 1: 391.220,50 dinara bez PDV-a.
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 2: 117.358,25 dinara bez PDV-a.
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 3: 36.021,15 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 32/10 – nabavka za izvođenje radova na otklanjanju havarija na sistemu daljinskog grejanja, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

MV INVEST DOO Zrenjanin, Berbersko bb.
Ugovor zaključen dana: 28.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 2.350.000,00 dinara bez PDV-a

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 25/10 – nabavka usluge- isporuka, montaža i puštanje u rad elnjktroopreme i opreme za merenje i regulaciju za bunar BGR-1 za investitora JKP Gradska toplana Zrenjanin, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

"Siemens" DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada 21.
Ugovor zaključen dana: 11.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 1.399.087,80 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva broj 1/PP– nabavka finansijske usluge kratkoročnog kredita za obrtna sredstva zaključen je ugovor sa bankom:

Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, Stražilovska 2.
Ugovor zaključen dana: 07.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 30.000000,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

 1. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 23/10 – nabavka za elektro materijal, za Partiju 1 zaključen je ugovor sa ponuđačem:
  DK Trade DOO Zrenjanin, Sarajlijina 1.
  Ugovor zaključen dana: 07.10.2010.godine.
  Vrednost ugovora javne nabavke: 46.199,00 dinara bez PDV-a.
 2. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 23/10 – nabavka za elektro materijal, za Partiju 2 zaključen je ugovor sa ponuđačem:
  Prokin DOO Zrenjanin, Artemova 57/a.
  Ugovor zaključen dana: 12.10.2010.godine.
  Vrednost ugovora javne nabavke: 134.110,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

 1. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 26/10 – nabavka, montaža i puštanje u rad mašinske i merne opreme za potrebe snabdevanja "TE-TO" Zrenjanin toplotnom energijom i usluga izrade idejnog projekta cevovoda, zaključen je ugovor sa ponuđačem:
  VGP Inženjering DOO Beograd, bul. Despota Stefana 15. Ugovor zaključen dana: 06.10.2010.godine. Vrednost ugovora javne nabavke: 2.276.760,00 dinara bez PDV-a.
 2. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 27/10 – nabavka i montaža monoreja, zaključen je ugovor sa ponuđačem:
  - OM Inženjering group DOO Zrenjanin, Koče Kolarova 27. Ugovor zaključen dana: 06.10.2010.godine. Vrednost ugovora javne nabavke: 532.000,00 dinara bez PDV-a.
 
web dizajn: NetDesign Studio