Potrošači

PROCEDURA PRIKLJUČENJA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA

Objekat ili deo objekta koji imate, odnosno planirate graditi, želite priključiti na sistem daljinskog grejanja u Zrenjaninu.

Da bi JKP Gradska toplana preuzelo obavezu redovne isporuke toplotne energije budućim korisnicima, potrebno je:

1. Podneti zahtev za izdavanje Načelne energetske saglasnosti

1.1. Zahtev se podnosi u pisanoj formi

Opširnije: PROCEDURA PRIKLJUČENJA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA

PROCEDURA ISKLJUČENJA SA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

Procedura za iskuljučenje sa sistema daljinskog grejanja može se pogledati ovde.

Saglasnost stanara za isključenje sa sistema daljinskog grejanja se može pogledati i preuzeti ovde.

PROCEDURA PRIKLJUČENJA NA GASOVODNU MREŽU

PROCEDURA PRIKLJUČENJA ZA TIPSKE PRIKLJUČKE (G4 I G6)

1. Korak:

Potrošač podnosi zahtev za priključenje na distributivnu gasnu mrežu. Popunjava obrazac gde navodi vrstu trošila koju planira postaviti i daje svoje lične podatke i kontakt telefon.
Uz obrazac potrošač je dužan da dostavi i sledeće dokumente (originale ili overene fotokopije):

  • Kopiju plana parcele (ne stariju od 6 meseci).
  • Dokaz o vlasništvu nad nepokretnosti (ne starije od 6 meseci):
    - Izvod iz zemljišne knjige ili
    - List iz katastra nepokretnosti

Opširnije: PROCEDURA PRIKLJUČENJA NA GASOVODNU MREŽU

PROCEDURA ISKLJUČENJA SA GASNE MREŽE

Kada potrošač želi da se isključi sa gasovodne mreže, neophodno je da našem preduzeću podnese zahtev za isključenje.

Zahtev se piše u slobodnoj formi i od podataka neophodno je navesti ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Opširnije: PROCEDURA ISKLJUČENJA SA GASNE MREŽE

PROMENA KORISNIKA USLUGA

Ovde možete preuzeti Zahtev za promenu korisnika usluga, u čijem sklopu se nalazi objašnjenje vezano za dokumnetaciju koju je neophodno dostaviti kako u slučaju prevoda kod pravnih tako i fizičkih lica.

OBAVEZE POTROŠAČA

NA SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA

Kupac toplotne energije može biti svako pravno ili fizičko lice, kome na osnovu pisanog ugovora isporučujemo toplotnu energiju. Kupac može biti i zajednica fizičkih i/ili pravnih lica, koji su priključeni na zajedničko mesto preuzimanja toplotne energije.

Toplotnu opremu kupca čine:

-sekundarne instalacije,
-individualni (unutrašnji) regulatori i merači isporučene toplotne energije (kalorimetri i delitelji toplote).

Opširnije: OBAVEZE POTROŠAČA

 
web dizajn: NetDesign Studio