Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„RAVNI FILTER SA ULOŠKOM ZA GAS“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 25.06.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 16.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA  
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE SERVISIRANјA INSTALACIJA GORIONIKA U KOTLARNICI”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 25.06.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 16.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE PO PARTIJAMA -
„USLUGE REVIZIJE I KONSULTANTSKE USLUGE PORESKOG SAVETOVANјA“
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.06.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte 1  2  3

U Zrenjaninu, 16.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ANGAŽOVANјA AUTO DIZALICE NOSIVOSTI PREKO 20 TONA
 SA OBUČENIM RADNICIMA ZA POTREBE 
 JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 18.06.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 14.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA
„USLUGE OSIGURANјA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 16.06.2014.

Izmene dela konkursne dokumentacije, pogledajte ovde.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 20.06.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 27.06.2014

Zahtev za zaštitu potrošača pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„MATERIJAL ZA ZAVARIVANјE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 28.05.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 25.06.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKUZA RADOVE PO PARTIJAMA
Građevinski  radovi na rekonstrukciji i izgradnji vrelovodne mreže i vrelovodnih priklјučaka kao i gasne mreže i gasnih priklјučaka

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 14.05.2014.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 21.05.2014.

Pitanja i odogovori.

U Zrenjaninu, 04.06.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 05.06.2014

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.07.2014

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE HEMIJSKOG PRANјA I KONZERVIRANјA KOTLOVA SA VODENE I GASNE STRANE”  ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.04.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 30.04.2014.

Pitanja u odgovori II.

U Zrenjaninu, 05.05.2014.

Obaveštenje potencijalnim ponuđačima o podnetom ZZPP pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 06.05.2014.

Obaveštenje o usvojenom zahtevu za zaštitu potrošača pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.07.2014.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE FIKSNE TELEFONIJE”  ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 17.04.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 24.04.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 05.05.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 29.05.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE BAŽDARENјA I SERVISIRANјA MERILA TOPLOTNE ENERGIJE”  ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 17.04.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 28.05.2014.

 
web dizajn: NetDesign Studio