Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANjE INSTALACIJA GORIONIKA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 12.08.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.08.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„GEODETSKE USLUGE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 12.08.2016

Pojašnjenje u vezi ove javne nabavke.

Zrenjanin, 17.08.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.08.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE „MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 10.08.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 23.08.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

Zrenjanin, 30.08.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„ELEKTRO MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 09.05.2016

Pojašnjenja vezana za ovu javnu nabavku pogledajte ovde.

Zrenjanin, 13.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 25.05.2016.

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 07.06.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
USLUGA „OBEZBEĐENjE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE”  
ZA POTREBE  JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 30.03.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 21.04.2016.

Zrenjanin, 12.04.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na distributivnoj mreži“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 23.03.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 06.04.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 15.04.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANjA
„BILLING“ SISTEMA ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 14.03.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 25.03.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 05.04.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„ISPORUKA ODORANATA I PUNjENjE UREĐAJA ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 22.02.2016

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka.

Zrenjanin, 25.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 09.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 18.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde. Priloge uz konkursnu dokumentaciju pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 22.02.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 04.03.2016.

Zaključenje ugovora za partiju 1.

Zrenjanin, 11.03.2016.

Zaključenje ugovora za partiju 2.

Zrenjanin, 14.03.2016.

Zaključenje ugovora za partiju 3.

Zrenjanin, 17.03.2016.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE MOBILNE TELEFONIJE” ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 17.02.2016

Pitanja i odgovori.

Zrenjanin, 25.02.2016.

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.03.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 15.03.2016.

 
web dizajn: NetDesign Studio