Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
"OBEZBEĐENJE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE" ZA POTREBE
JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 18.03.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 24.04.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„ELEKTRO MATERIJAL“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 18.03.2015

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 07.04.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
DOBARA  – „GASNA MERILA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 16.03.2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 08.04.2015.

Pitanja i odgovori - pogledaj.

U Zrenjaninu, 09.04.2015.

Pitanja i odgovori II - pogledaj.

U Zrenjaninu, 14.04.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 25.05.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„HEMIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA RAD HPV LINIJE“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 12.03.2015

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 14.04.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
ODRŽAVANјA „BILLING“ SISTEMA ZA POTREBE  JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 12.03.2015

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 16.03.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjeninu, 02.04.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
REPARACIJA „OPSO“ I „UPSO“ UREĐAJA ZA REGULATOR PROIZVOĐAČA „UNIS“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 11.03.2015

Obavešenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.03.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA SA USLUGOM -
„ELEKTRO ORMANI“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.02.2015.

Pitanja i odgovore pogledajte ovde.
Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.
Izmenjenu stranicu u konkursnoj dokumentaciji pogledajte ovde.
Produženje roka za dostavljanje ponuda pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 30.03.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA - 
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.02.2015.

Pitanja i odgvore pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 18.03. 2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU 
U OTVORENOM POSTUPKUZA RADOVE
„Građevinski radovi na havarijskom održavanju vrelovodne mreže 
i distributivne gasne mreže“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 31.03.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana objavljuje 

OBAVEŠTENјE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 06.02.2015.

Obavštenje o dodeli ugovora pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 05.03.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio