Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 31.08.2015

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 15.09.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 28.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„GORIVO ZA VOZILA KORIŠĆENjEM
KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.08.2015

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 31.08.2015.

Odluku o dodeli ugovora možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 09.09.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 28.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„MATERIJAL ZA IZOLACIJU PODSTANICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.08.2015

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke pogledajte ovde.

Zrenjanin, 01.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„SERVISIRANjE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.08.2015

Odluku o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 09.09.2015.

Obaveštenje o zaključenju ugovora pogledajte ovde.

Zrenjenin, 17.09.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE
„Specifični građevinski radovi na rekonstrukciji dela magistralnog vrelovoda
sa podbušivanjem pruge u naselju Bagljaš“

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 10.07.2015

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 29.07.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.08.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE PO PARTIJAMA
GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNjI PRIKLjUČAKA

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 10.07.2015

Pitanja i odgovori:

U Zrenjaninu, 29.07.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 i partiju 2.

U Zrenjaninu, 19.08.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA
„USLUGE FINANSIJSKOG KREDITA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 06.07.2015

Ovde možete pogledati izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i izmenjene stranice.

U Zrenjaninu, 09.07.2015

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 10.07.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka.

U Zrenjaninu, 07.08.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
 „MRS ZA INDIVIDUALNE PRIKLjUČKE“

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 21.07.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„FLEKSIBILNO GASNO CREVO“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 21.07.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVISIRANjE INSTALACIJA GORIONIKA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 20.07.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio