Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„FINI FILTER“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 24.07.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„MOTORNA VOZILA“

 koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 22.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 06.07.2015

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA-
„LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA"

 
 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 02.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 22.06.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA – REGULATORI I PRATEĆA REGULACIONA OPREMA -
REGULATORI PRITISKA ZA KMRS

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 01.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 23.07.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA-
„APARATI ZA DETEKCIJU GASA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 01.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 30.06.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA PO PARTIJAMA -
„POTROŠNI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 29.05.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte po partijama za: Partiju 1, Partiju 2, Partiju 3.

U Zrenjaninu, 23.06.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„GEODETSKE USLUGE” ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 22.05.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 23.06.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„UGRADNjA PVC STOLARIJE” ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.04.2015

Pitanja i odgovori - pogledajte.

U Zrenjaninu, 14.04.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

U Zrenjaninu, 11.05.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.04.2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.04. 2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
USLUGE ANGAŽOVANjA AUTO DIZALICE
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 07.04.2015

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 08.05.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio