Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„CEVI I ARMATURA“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 27.06.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 14.07.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 2 i za Partiju 3.

Zrenjanin, 26.07.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1.

Zrenjanin, 27.07.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANjE INSTALACIJA GORIONIKA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.06.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 29.06.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 05.07.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN 

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 02.06.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.06.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 27.06.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA PO PARTIJAMA
U OTVORENOM POSTUPKU – „GASNI MERAČI“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 19.05.2017

Pojašnjenja - odgovori.

Zrenjanin, 14.06.2017

Obaveštenje o podnetom zahtevu o zaštiti prava ponuđača.

Zrenjanin, 16.06.2017

Obaveštenje o usvojenoj žalbi.

Zrenjanin, 08.08.2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenju ponuda.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Izmenjena konkursna dokumentacija.

Zrenjanin, 21.08.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 06.09.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1.
Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 2.

Zrenjanin, 22.09.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA
„REGULATORI I PRATEĆA REGULACIONA OPREMA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 11.04.2017

Obaveštenja o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 05.05.2017

Obaveštenja o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 17.05.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
DOBARA SA USLUGOM – „TELEKOMUNIKACIONA OPREMA ZA AKVIZICIJU PODATAKA IZ TOPLOTNIH PODSTANICA SA UGRADNJOM“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 03.04.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 15.05.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 26.05.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnoj i gasnoj distributivnoj mreži“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 31.03.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 13.04.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 21.04.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„Kompenzacija reaktivne snage električne energije i otklanjanje viših harmonika na
električnoj mreži“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 20.03.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 12.04.2017

Obaveštenje o podnetom zahtevu o zaštiti potrošača.

Zrenjanin, 19.04.2017

Zaključak o odbacivanju zahteva o zaštiti potrošača.

Zrenjanin, 16.06.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 23.06.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„OBEZBEĐENjE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE”  ZA POTREBE  JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 20.03.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 05.04.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 11.04.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Rekonstrukcija objekta za baždarnicu“

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 17.03.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.03.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.04.2017

 
web dizajn: NetDesign Studio