Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnoj i gasnoj distributivnoj mreži“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 13.04.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 27.04.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 10.05.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„GEODETSKE USLUGE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 03.04.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 17.04.2018

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.04.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI USLUGA „OBEZBEĐENJE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 20.03.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 04.04.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 11.04.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU DOBARA SA USLUGOM
– „TELEKOMUNIKACIONA OPREMA ZA AKVIZICIJU PODATAKA IZ TOPLOTNIH PODSTANICA SA UGRADNJOM“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.03.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 24.04.2018

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 11.05.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANJA „Billing“ SISTEMA
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 13.03.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin,  27.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 05.04.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde. Prilog uz konkursnu dokumentaciju pogledajte ovde.

Zrenjanin, 02.03.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 3.

Zrenjanin, 29.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 2.

Zrenjanin, 02.04.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„ISPORUKA ODORANATA I PUNJENJE UREĐAJA
ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 23.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 09.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 21.03.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA
„USLUGE MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 05.02.2018

Odgovori na postavljena pitanja.

Zrenjanin, 08.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.02.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 1 i partiju 2.

Zrenjanin, 13.03.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 02.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 14.02.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 05.03.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“
ZRENJANIN U VANGARANTNOM ROKU”

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 02.02.2018

Odgovori na postavljena pitanja.

Zrenjanin, 08.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.02.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 1 i za partiju 2.

Zrenjanin, 28.02.2018

 
web dizajn: NetDesign Studio