Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA PO PARTIJAMA
U OTVORENOM POSTUPKU – „CEVI I ARMATURA “

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 24.05.2019

Odgovori na pitanja - pojašnjenja.

Zrenjanin, 29.05.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 28.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 15.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE PO PARTIJAMA
„GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VRELOVODA I GASOVODA I IZGRADNjI VRELOVODNIH I GASNIH PRIKLjUČAKA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 21.05.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 2.

Zrenjanin, 03.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVISIRANjE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 07.05.2019

 

 Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.05.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„GEODETSKE USLUGE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 03.05.2019

Pojašnjenje - odgovor na pitanje.

Zrenjanin, 07.05.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.05.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 23.05.2019

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.04.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.05.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnoj i gasnoj distributivnoj mreži“ 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 10.04.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 25.04.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 08.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„REGULATORI PRITISKA GASA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 09.04.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 23.04.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 08.05.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI USLUGA „OBEZBEĐENjE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 20.03.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 04.04.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 11.04.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANjA „Billing“ SISTEMA
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANI

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 08.03.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.03.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 01.04.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde. Prilog uz konkursku dokumentaciju možete pogledati i preuzeti ovde.

Zrenjanin, 04.03.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.03.2019

Obaveštenje o zaključenju ogovora za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 01.04.2019

 
web dizajn: NetDesign Studio