Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI USLUGA „OBEZBEĐENJE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 23.03.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.04.2020

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 06.04.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovdePrilozi uz konkursnu dokumentaciju.

Zrenjanin, 10.03.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 25.03.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 3.

Zrenjanin, 03.04.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 2.

Zrenjanin, 08.04.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANJA „Billing“ SISTEMA
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 03.03.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.03.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.03.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA
„USLUGE MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 18.02.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.03.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 2.

Zrenjanin, 12.03.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA SA USLUGOM-
„ISPORUKA I UGRADNJA DELOVA FREKVENTNOG REGULATORA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 05.02.2020

Odluku o dodeli ugovora možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 19.02.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 02.03.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“
ZRENJANIN U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU”

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 04.02.2020

Odluku o dodeli ugovora možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 19.02.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1, Partiju 2, Partiju 3.

Zrenjanin, 03.03.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„SREDSTVO ZA KONDICIONIRANJE KOTLOVSKE VODE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 06.11.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.11.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 02.12.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 29.10.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 13.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 18.11.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANJA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.10.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.10.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 15.11.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„GORIVO ZA VOZILA KORIŠĆENjEM
KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.08.2019

Odgovor na postavljeno pitanje u vezi konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 22.08.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.08.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 09.09.2019

 
web dizajn: NetDesign Studio