Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin grejaće u narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima, a sve prema Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina. Tokom dana, kada temperature budu bile više, prestajaće se sa grejanjem. Grejna sezona zvanično traje do 15.04.2019. godine, a može se produžiti ukoliko to budu nalagali vremenski uslovi, svakako ne dalje od 01.05.2019. godine. Uslove za produženje grejne sezone propisuje član 45. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina.

 Zrenjanin, 21.03.2019.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" prosledila je 344 opomene korisnicima na sistemu distribucije prirodnog gasa na iznos ukupnog duga od 1,5 miliona dinara, dok je na sistemu daljinskog grejanja prosleđeno 804 opomene za ukupan dug od 28,7 miliona dinara.

JKP "Gradska toplana" apeluje da korisnici usluga koji su dobili opomene, izmire svoja dugovanja, kako bi izbegli troškove angažmana javnih izvršitelja. Za one korisnike čija su dugovanja velika, te ih ne mogu izmiriti odmah, ostavljena je mogućnost potpisivanja sporazuma o isplati duga. 

Podsećamo korisnike da sve informacije o svojim dugovanjima mogu dobiti na broj 3150173 i 3150174.

Molimo korisnike da se na vreme informišu o svojim obavezama, te da izbegnu troškove utuženja koje počinje početkom februara meseca.

 Zrenjanin, 16.01.2019.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin je u noći između 16.12. i 17.12.2018. godine isporučivala toplotnu energiju neprekidno. Kako su najavljene niže temperature u narednim danima, JKP "Gradska toplana" grejaće u skladu sa istima, te sugrađani mogu očekivati kontinuiranu isporuku. Tokom prethodnog vikenda grejali smo do 21h, s obzirom da se spoljna temperatura kretala oko nule.

Podsećamo sugrađane na broj dispečerske službe na koji se mogu prijaviti curenja ili havarije ukoliko do istih dođe - 3150 160.

 Zrenjanin, 17.12.2018.

Servisna informacija

Obaveštavamo korisnike da je došlo do promene radnog vremena u radu sa potrošačima u korisničkom centru na adresi Rade Končara broj 10, gde se od sada sa korisnicima radi od 07-14:30h. Informacije se svakako mogu dobiti i telefonskim putem na brojeve 3150-173 i 3150-174.

 Zrenjanin, 29.11.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin započela je grejnu sezonu 2018/2019 u ponedeljak 15.10.2018. godine u jutarnjim časovima. Tokom grejne sezone grejaćemo u skladu sa spoljnim temperaturama, a sve u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina.

Molimo naše kupce da budu strpljivi u narednim danima, ukoliko primete eventualne probleme vezano za isporuku toplotne energije. Dežurne službe JKP "Gradska toplana" Zrenjanin izlaziće na teren prema prioritetu poziva koji budu upućeni dispečerskoj službi, na broj 023/3150-160.

 Zrenjanin, 15.10.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" unosi izmenu na računu za kupce na sistemu daljinskog grejanja. Naime, u stavci pod rimskim brojem dva, nalazi se "stanje duga na dan prometa". Ova kategorija počeće da se izražava od grejne sezone 2018/2019 i odnosiće se na ukupan redovan dug iz prethodnog perioda, za koji kupce zadužujemo. U stavci "stanje duga na dan prometa" neće biti izražena dugovanja po tužbama, ukoliko ih kupci imaju, već samo ukupan dug koji nije utužen.

Sve ostale stvake na računima za grejanje, ostaće iste.

 Zrenjanin, 04.10.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" pocela je sa zapunjavanjem zgrada, kako bismo se na vreme pripremili za predstojecu grejnu sezonu. Molimo sve korisnike koji izvode radove na sekundarnoj instalaciji da iste hitno zavrse kao i da se obrate dispecerskoj sluzbi na broj 023/3150-160.

 Zrenjanin, 24.09.2018.

Servisna informacija

JKP “Gradska toplana” Zrenjanin apeluje na vlasnike nekretnina (stanova ili kuća) koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja ili sistem distribucije prirodnim gasom, gde nije izvršena promena korisnike usluga da to bude urađeno u što skorijem roku. Naime, obaveza je naslednika, kupaca ili prodavaca nekretnina da izvrše prevod korisnika usluge u periodu od 15 dana od trenutka nastanka vlasničke, odnosno statusne promene nekretnine. Iz tih razloga apelujemo na korisnike da navedenu obavezu ispune u što kraćem roku

 Zrenjanin, 24.08.2018.

Servisna informacija

Radovi koje JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin trenutno izvodi u naselju Brigadira Ristića, za brojeve 1 do 19, teku neometano i bez problema. Radovi u vrednosti od 23 miliona dinara izdvojeni su iz sopstvenih sredstava firme, a tiču se zamene dotrajalih cevi novim, predizolovanim cevima. Do sada je završeno preko 60% radova, s obzirom da se istovremeno izvode građevinski i mašinsko-montažni radovi. Trasa u dužini od 750m trebala bi biti gotova do početka grejne sezone 2018/2019.

 Zrenjanin, 23.08.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin trenutno izvodi radove u naselju Brigadira Ristića, reč je o levoj strani od "Kompaka" pa na dalje. Rekonstrukcija vrelovoda u dužini od 750 metara započela je u utorak 10.07.2018. godine, a odnosi se na zgrade u ovom naselju od broja 1 do broja 19. Rekonstrukciju koju izvodimo odnosi se na zamenu starih i dotrajalih cevi, novim predizolovanim.

 Zrenjanin, 16.07.2018.

 
web dizajn: NetDesign Studio