Servisne Informacije

Servisna informacija

Grejna sezona završena je 23.04.2019. godine, kada je JKP “Gradska toplana” imala poslednji grejni dan u grejnoj sezoni 2018/2019. Grejna sezona je produžena, ali sve u skladu sa “Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina” koja napominje da se grejna sezona može produžiti i posle 15.04. ali ne duže od 01. maja ukoliko to nalažu vremenski uslovi.

Kada je reč o rekonstrukcijama koje su planirane ove godine u periodu između grejnih sezona, JKP “Gradska toplana” priprema neophodnu dokumentaciju kako bi se započelo sa rekonstrukcijama na trasama u centru grada i to od SŠ “Nikola Tesla” do plućne bolnice “Dr Vasa Savić” na kojoj bi radovi trebali početi tokom juna meseca. Osim ove trase izvodiće se i radovi na trasi Baranjskoj ulici, od ugla sa Beogradskom ulicom pa do ugla sa ulicom Hercegovačka.

Period nakon grejne sezone JKP “Gradska toplana” iskoristiće da započne redovno održavanje i servisiranje pogona, vrelovodnih šahti i toplotnih podstanica. U toku su radovi koji se tiču servisiranja pumpi i ventilatora u proizvodnom pogonu, nakon čega će se nastaviti sa radovima na hemijskom pranju i konzervaciji kotlova, pregledu i čišćenju dimnjaka, servisu kompresora i linije za hemijsku pripremu vode. Takođe, radiće se i servisiranje i baždarenje kalorimetara kojima je žig u isteku ove godine.

 Zrenjanin, 24.05.2019.

 
web dizajn: NetDesign Studio