Servisne Informacije

Vesti

Potpisivanjem trilateralnog sporazuma o korišćenju sredstava KfW-a, namenjenih realizaciji programa „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV“, aprila 2012. godine između Republike Srbije, grada Zrenjanin i JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin, stekli su se uslovi za realizaciju povoljnog kreditnog aranžmana namenjenog za rekonstrukciju gradskog vrelovoda.

Rok otplate kredita je 10 godina, period počeka je 3 godine, a kamatna stopa 2,5%.

Rekonstrukcija vrelovoda u Gradu Zrenjanin doneće velike uštede u sistemu distribucije toplotne energije JKP „Gradska toplana“, a sugrađanima znatno kvalitetnije grejanje.

U Zrenjaninu, 30.04.2012. godine

Rukovodilac nabavke
Višnja Živanović, dipl.ecc.

Servisna informacija

Zbog zaustavljanja bloka A1 u PD “Panonske termoelektrane-toplane” d.o.o u 21:00 čas dana 23.02.2012, grejanje grada Zrenjanina će se nastaviti iz pogona JKP “Gradska toplana” Zrenjanin.

Zrenjanin, 23.02.2012. godine

JKP “Gradska toplana” Zrenjanin

Servisna informacija

Zaključak Vlade 05 broj: 312-803/2012 od 3. februara 2012. godine, kojim se Vlada upoznala sa sigurnošću snabdevanja energijom i energentima i radom energetskog sistema Republike Srbije u uslovima ekstremno niskih temperatura i kojim je preporučila određene mere možete pročitati ovde.

Servisna informacija

U večernjim časovima dana 31.01.2012. godine počinje isporuka toplotne energije iz proizvodnih pogona PD „Panonske termoelektrane-toplane“.

U Zrenjaninu, 31.01.2012. godineRukovodilac nabavke
Višnja Živanović, dipl.ecc.

Izvod iz štampe (List Zrenjanin)

Zašto radijatori nisu topliji kad je grejanje u Zrenjaninu najskuplje?

PRILIČAN broj građana javljao se redakciji „Zrenjanina” tokom prethodne nedelje zbog hladnijih radijatora. U JP „Gradska toplana” o tome smo razgovarali sa Višnjom Živanović, rukovodiocem nabavke. Po njenim rečima, u toku prethodne sedmice u pogonu za proizvodnju toplotne energije vršeno je podešavanje parametara na kotlovima, što je za posledicu imalo kratke prekide u isporuci toplotne energije u prepodnevnim časovima. Sva podešavanja su završena i sada je grejanje uredno, odnosno od 5 časova ujutru pa sve do 21 čas. Međutim, ovo nisu limiti: radijatori u stanovima i toku noći će biti topli shodno spoljnoj temperaturi vazduha.

Da li ste zadovoljni kvalitetom grejanja u toku ove grejne sezone?

Isporuka toplotne energije u toku ove grejne sezone je uredna, bez većih intervencija, što predstavlja značajan pomak u odnosu na prethodnu godinu. U većini stanova prosečna temperatura se održava na nivou od 20 stepeni (+/- 1C), što je u skladu sa gradskom odlukom o isporuci toplotne energije. Na niže temperature vazduha u stanovima utiču i ostali faktori kao što je izolacija ili dihtovanje stolarije, na šta Gradska toplana ne može da utiče.

Građani negoduju i zbog cene grajanja, ističući da plaćaju najvišu cenu u Srbiji...

U toku ove grejne sezone došlo je do povećanje cene grejanja za 8 odsto, prvenstveno zbog poskupljenja energenta - gasa od 15 odsto. Energent u formiranju cene učestvuje u značajnom procentu, pa je shodno tome došlo i do poskupljenja isporučene toplotne energije. Grejanje u Zrenjaninu nije najskuplje u Srbiji. Cena grejanja u Zrenjaninu iznosi 74,97 dinara po kvadratnom metru, što je niže u poređenju sa Beogradom (83,29 din), Novim Sadom (86,02 din), Rumom (78,36 din), Sremskom Mitrovicom (79,48 din), Vrbasom (80,00 din)... Trenutne cene grejanja u Pančevu i Užicu iznose 72,27 dinara i 71,84 dinara. Međutim, podnet je zahtev za korekciju cena i u tim gradovima.

Da li se popust od 5 odsto odnosi na sve redovne platiše ili samo na potrošače gasa?

Popust od 5 odsto se odnosi samo na potrošače koji se greju na gas. Cenu prirodnog gasa  reguliše i kontroliše Vlade Republike Srbije i proizvod je posebne metodologije koju propisuje Agencija za energetiku. Stoga Gradska toplana ne utiče na njeno formiranje. Međutim, pregledom troškova koji su obuhvaćeni metodologijom AERS-a i stepena naplativosti potraživanja, Gradska toplana je donela odluku o popustu za sve uplate gasa do 15. u mesecu. Međutim, to nije slučaj za potrošače toplotne energije. Cena grejanja se formira na lokalnom nivou, na osnovu odluke Gradskog veća. Trenutna cena grejanja nije ekonomska, stoga bi svaki popust značio i gubitke po „Gradsku toplanu“.

Lj. B. - A. B.

sreda 18. januar 2012. godine

Servisna informacija

Način obračuna gasa u Srbiji možete pogledati ovde.

Servisna informacija

Obaveštavamo sugrađane da će dana 10.12.2011. od 20:00 časova pa sve do 03:00 posle ponoći biti zaustavljena isporuka toplotne energije zbog radova na bloku A1 u PD Panonskim termoelektrane-toplane.

Grejanje će u poslepodnevnim časovim biti pojačano, kako građani ne bi osetili prekid u isporuci toplotne energije.

Unapred hvala na razumevanju.

 JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Servisna informacija

JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin obaveštava sugrađane da ukoliko izmire sva dugovanja za potrošnju gasa do 15-og u mesecu, ostvaruju pravo na umanjenje računa za 5% u narednom mesecu.

Kako bi se steklo pravo na popust, bitno je da potrošači nemaju zaostalog duga prema JKP „Gradskoj toplani“ kao i da račune za potrošnju gasa plaćaju u valuti.

 U Zrenjaninu, 07.12.2011.       

                                                             Rukovodilac sl.nabavke
                                                                                        Višnja Živanović, dipl.ekon.

 

Servisna informacija

Nakon uspešno obavljenih pregovora, zaključen je Aneks Ugovora o kupoprodaji toplotne energije od dana 16.11.2011. sa privrednim društvom „Panonske termoelektrane-toplane“ doo Novi Sad. U večernjim časovima dana 21.11.2011. počinje isporuka toplotne energije iz proizvodnih pogona PD „Panonske termoelektrane-toplane“.

 U Zrenjaninu, 21.11.2011.

Servisna informacija

Gradsko veće grada Zrenjanina je na sednici održanoj 21.11.2011. godine donelo zaključak odnosno data je saglasnost povodom zahteva JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin za korekciju cena na delatnosti distribucije toplotne energije. Nove cene grejanja će se primenjivati od 01.12.2011. godine. 

1.

Grejanje kolektivnog stanovanja                             

74,97

din/m2/12mes.

2.

Grejanje individualnog stanovanja                         

458,19

din/Kwinst.sn

3.

Grejanje u individualnim i kolektivnim stambenim objektima – merači

6,86

din/Kwh

4.

Grejanje ustanova obrazovanja

112,81

din/m2/12mes.

5.

Grejanje ustanova obrazovanja po meraču:
     - energija u grejnoj sezoni
     - fiksni troškovi


6,49
36,09


din/Kwh
din/m2/12mes.

6.

Grejanje poslovnih prostorija kod kojih se utrošak energije utvrđuje na osnovu instalisane snage objekta                     

8,32

din/Kwh
7.

Grejanje poslovnih prostorija kod kojih se utrošak
energije utvrđuje pomoću merača

10,41

din/Kwh
8. Grejanje vojnih ustanova grada Zrenjanina
instalisana snaga

6,38

din/Kwh
9. Grejanje vojnih ustanova grada Zrenjanina
merači

7,77

din/Kwh

 Naplata usluga za kategorije pod rednim brojem: 6., 7., 8. i 9. vrši se u toku grejne sezone.

Na utvrđene cene obračunaće se PDV.

U Zrenjaninu, 21.11.2011.

 
web dizajn: NetDesign Studio