Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP “Gradska toplana“ želi da obavesti svoje korisnike, da su u mogućnosti da elektronskim putem izmire svoje obaveze.  Da biste izvršili popunjavanje elektronskog virmana na web stranici Vaše banke, bilo da ste fizičko ili pravno lice, nezavisno od toga da li ste korisnik na gasnoj ili vrelovodnoj mreži, potrebni su Vam sledeći podaci:

1)      Broj žiro račun JKP“Gradska toplana“ Zrenjanin: 105-5426-47, AIK Banka A.D.
2)      Model na virmanima isti je za sve naše korisnike: 97

Za fižička lica (građanstvo): osim broja žiro računa JKP „Gradska toplana“ i modela, potreban Vam je i podatak sa računa pod stavkom „PNB“- odnosno „Poziv na broj“. Stavka „PNB“ menja se za svaki naredni ispostavljeni račun.

Pravna lica (Privredni subjekti, Budžetske ustanove): za popunjavanje virmana neophodna Vam je informacija koja stoji pod stavkom „Račun broj“- koja se upisuje u elektronskom virmanu u polju poziv na broj. Kao i kod fizičkih lica, ovaj broj se menja za svaki naredni ispostavljeni račun.

U Zrenjaninu, 25.02.2014.

Servisna informacija

Gradsko veće grada Zrenjanina na sednici održanoj 15.11.2013. godine, dalo je saglasnost na cene grejanja JKP “Gradska toplana”, koje će se primenjivati od 1.12.2013.

Grejanje kolektivnog stanovanja sada iznosi 86,71 din/m2/12meseci; grejanje individualnog stanovanja 541,95 din/kW instalisane snage/12 meseci; grejanje u individualnim i kolektivnim stambenim objektima koji imaju ugrađene merače iznosiće 7,43din/kWh; grejanje ustanova obrazovanja 127,88din/m2/12 meseci; grejanje ustanova obrazovanja koje imaju ugrađene merače plaćaće cenu od 10,96din/kWh; grejanje poslovnih prostorija kao i vojnih ustanova grada Zrenjanina, kod kojih se utrošak toplotne energije meri na osnovu instalisane snage plaćaće cenu od 10,96 din/kWh; poslovne prostorije i vojne ustanove grada Zrenjanina koje utrošak toplotne energije mere na osnovu merača plaćaće cenu od 10,96 din/kWh.

Utvrđene cene su bez PDV-a, a primenjivaće se od 1.12.2013.

 U Zrenjaninu, 20.11.2013. godine

Servisna informacija

JKP“Gradska toplana“ dobila je saglasnost Agencije za energetiku republike Srbije na nove cene prirodnog gasa, koje su korigovane u skladu sa smanjenjem cene prirodnog gasa za snabdevanje javnih snabdevača, koja iznosi 3,6%. JP“Srbijagas“ snizilo je cene prirodnog gasa za javne snabdevače, te tako nova cena iznosi 37,69 din/m3. U skladu sa tim, naše preduzeće korigovalo je cene prirodnog gasa za sve kategorije kupaca, koje sada iznose: za domaćinstva nova cena je 47,21 din/m3, za ostale kupce cena je 44,87 din/m3, dok kupci na ravnomernoj i neravnomernoj potrošnji  plaćaju cenu od 44,31 din/m3. Ove cene će se primenjivati od 1.12.2013 godine. Važeće cene do 1.12. su sledeće: za domaćinstva 48,66 din/m3, za ostale kupce 46,33 din/m3, a kupci sa ravnomernom i neravnomernom potrošnjom plaćaju cenu od 45,77 din/m3. Iznos naknade po mestu isporuke i kapacitet za kupce kojima se obračunavaju ostali su isti.

U Zrenjaninu, 19.11.2013. godine

Saopštenje za javnost

 S obzirom da je JP“Srbijagas“ dalo obaveštenje o smanjenju cene prirodnog gasa za snabdevanje javih snabdevača u iznosu od 3,6%, naše preduzeće želi da obavesti svoje potrošače na gasnoj mreži da će u skladu sa tim doći i do smanjenja cene  prirodnog gasa za sve kategorije kupaca. Primena novih cena mora sačekati proceduru odobrenja istih od Agencije za energetiku republike Srbije, na koje potom Vlada republike Srbije daje svoju saglasnost, a njihova primena očekuje se od 1.12.2013.

Smanjenje cene gasa, odnosno cene energenta iz koga naše preduzeće proizvodi toplotnu energiju, povlači i sanjenje cene grejanja za kupce toplotne energije na sistemu dalјinskog grejanja. Cena grejanja biće smanjena u skladu sa novom cenom gasa, na osnovu važeće Uredbe o načinu određivanja najvših i najnižih prosečnih cena grejanja, čija će primena početi od 1.12.2013. godine.

U Zrenjaninu, 04.11.2013. godine

Servisna informacija

JKP”Gradska toplana” će u prvoj polovini meseca novembra započeti prinudnu naplatu svojih potraživanja putem privatnog izvršitelja. Pozivamo svoje potrošače da izmire dugovanja za isporučenu toplotnu energiju i isporučeni gas, čime bi izbegli visoke troškove prinudne naplate putem ovog instituta.

U Zrenjaninu, 28.10.2013. godine

Servisna informacija

JKP”Gradska toplana” obaveštava korisnike na gasnoj mreži u naselju Elemir, da će danas u periodu od 08 do 18h ostati bez isporuke gasa. Do privremene obustave isporuke došlo je zbog radova na dovodnom gasovodu JP”Srbijagas”.

Servisna informacija

JKP”Gradska toplana” obaveštava potrošače na gasnoj mreži u naselju Melenci, da će dana 18.10. u periodu od 09 do 18 h ostati bez prirodnog gasa.Do privremene isporuke gasa dolazi zbog radova JP”Srbijagas” na glavnoj merno-regulacionoj stanici u ovom naseljenom mestu.

U Zrenjaninu, 16.10.2013. godine

Servisna informacija

JKP” Gradska toplana”  spremno dočekuje grejnu sezonu, koja započinje sutra 15.10. Obaveštavamo naše potrošače da isporuku toplotne energije vršimo od 05 do 21 h, prema “Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom“. Isporuka toplotne energije vršiće se u skladu sa vremenskim uslovima, odnosno u skladu sa spoljnim temperaturama. Grejna sezona započinje 15.oktobra i trajaće do 15.aprila 2014 godine. Grejna sezona može da se produži najkasnije do 1.maja, ukoliko vremenski uslovi to budu nalagali.

 U Zrenjaninu, 14.10.2013. godine

Servisna informacija

Prilikom punjenja sistema daljinskog grejanja, u četvrtak 26.09. u popodnevnim satima, došlo je do pucanja magistralnih cevi u ulici Stevice Jovanovića. Zbog lošeg stanja cevi na ovo delu magistralnog vrelovoda, morali smo izvršiti zamenu 100 metara cevi,  od ugla sa ulicom Narodne omladine pa sve do Gundulićeve ulice. Zamenjene cevi su stare preko 30 godina i bile su u veoma lošem stanju. Novim cevima, obezbediće se sigurnije i kvalitetnije grejanje u sezoni koja je pred nama. Želimo da obavestimo naše korisnike da će grejna sezona početi na vreme, bez obzira na havariju na magistralnom delu vrelovodne mreže. U toku današnjeg dana očekujemo završetak mašinsko-montašnih radova u ovoj ulici, nakon kojih će uslediti građevinski, odnosno završni radovi.

stjovan

U Zrenjaninu, 30.09.2013. godine

Servisna informacija

S obzirom da je na teritoriji grada Zrenjanina registrovan prvi “privatni”, odnosno vansudski izvršitelj, JKP”Gradska toplana” je u obavezi da započne prinudnu naplatu svojih potraživanja putem ovog instituta. Takođe, na naplatu putem “privatnih” izvršitelja, obavezuju nas i odredbe “Zakona o izvršenju i obezbeđenju”. Želimo da obavestimo naše potrošače koji nisu izmirili svoja dugovanja za isporučenu toplotnu energiju i  isporučeni gas, da u komunikaciji sa nadležnim službama našeg preduzeća, postignu dogovor o dinamici isplate svojih dugovanja. Ovim bi se izbegli visoki troškovi angažovanja vansudskih izvršitelja u prinudnoj naplati potraživanja. Napominjemo našim potrošačima da troškovi angažovanja “privatnih” izvršitelja rastu sa visinom duga potrošača, što povećava troškove kako našeg preduzeća tako i naših dužnika.

U Zrenjaninu, 27.09.2013. godine

Servisna informacija

JKP “Gradska toplana” obaveštava potrošače na gasnoj mreži u selu Melenci, da će danas 24.09. ostati bez gasa u period od 08 do 16h. Do obustve je došlo zbog poremećaja u radu transportnog sistema JP”Srbijagas”.

U Zrenjaninu, 24.09.2013. godine

 
web dizajn: NetDesign Studio