Servisne Informacije

Servisna informacija

Ovde možete pogledati Odluku o izmeni metodologije za određivanje cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna koja je izašla u Službenom listu Grada Zrenjanina broj 24, od 1.oktobra 2014. U ovom broju objavljeno je i Rešenje Gradskog Veća o davanju saglasnosti na cene grejanja JKP "Gradska toplana" kao i Rešenje o njegovoj izmeni i dopuni.

U Zrenjaninu, 07.10.2014.

Servisna informacija

JKP Gradska toplana Zrenjanin dobila je saglasnost Gradskog veća na nove cene grejanja koje će se primenjivati od 1. oktobra 2014. Izvorna cena varijabilnog dela je 5,63 din/kWh, izvorna cena za fiksni deo je 31,67 din/m2/mesečno dok je izvorna cena za fiksni deo  226,21 din/kW instalisane snage. Rešenje možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 01.10.2014.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin dobilo je saglasnost od Agencije za energetiku Republike Srbije na predložene cene prirodnog gasa kao i cene pristupa distributivnom sistemu. Odluke AERS-a možete pogledati ovde i ovde.

U Zrenjaninu, 11.09.2014.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" Zrenjanin doneo je Odluku o povećanju cene prirodnog gasa za sve kategorije kupaca. Predložene cene čekaju saglasnost Agencije za energetiku republike Srbije. Povećanje cene prirodnog gasa za domaćinstva iznosiće 3,94%, pa će tako nova cena biti 49,63 dinara po kubnom metru. Predložena cena za ostale grupe potrošača na mreži do 6 bara je 47,09 dinara/m3. Cena za kupce na mreži od 6 do 16 bara je 46,20 din/m3.

Predloženi iznos za tarifu naknada po mestu isporuke je 1.148,22 dinara i jednaka je za sve kupce na mreži do 6 bara. Tarifa za kupce na mreži od 6 do 16 bara je 11.482,16 dinara.

Informacije vezane za predložene cene ostalih tarifa možete pronaći u skeniranoj Odluci.

Predložene cene pristupa distributivnom sistemu takođe možete pogledati u skeniranoj Odluci Nadzornog odbora.

U Zrenjaninu, 11.09.2014.

Servisna informacija

Savet Agencije za eneregtiku Republike Srbije doneo je novu Metodologiju za određivanje cena prirodnog gasa za javno snabdevanje. Tekst Metodologije možete pročitati ovde.

U Zrenjaninu, 21.07.2014.

Servisna informacija

Sredinom jula meseca JKP “Gradska toplana” preselila je službu za rad sa korisnicima u naplatno mesto “Mala Amerika”, na adresi Rade Končara 10. Premeštanjem korisničkog servisa sa stare adrese u Pančevačkoj ulici, na novu adresu u blizini centra grada, želeli smo naše službe učiniti dostupnijim korisnicima, pre svega onim satrijim i onima koji žive u drugom delu grada. Osim službe koja će primati sve vrste pismenih zahteva, reklamacija i žalbi, na naplatnom mestu “Mala Amerika” premešten je i deo pravne službe, koji će sa korisnicima sklapati nove ugovore, raditi prevode i obavljati rad sa utuženim korisnicima. Brojevi telefona za sve vrste reklamacija i žalbi, kao i proveru stanja duga, ostali su isti: 3150 173 i 3150 174.

U Zrenjaninu, 20.07.2014.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP"Gradska toplana" doneo je Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Nova cena za domaćinstva je 47,75 din/m3, za ostale kupce 45,41 din/m3. Cena za kupce na neravnomernoj i ravnomernoj potrošnji potrošnji je 44,85 din/m3. Stavke kapacitet i naknada po mestu isporuke ostale su nepromenjene. Nove cene prirodnog gasa stupaju na snagu nakon dobijene saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije." 

U Zrenjaninu, 07.07.2014.

Servisna informacija

JKP Gradska toplana obaveštava korisnike na gasnoj mreži da će doći do korekcije cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Prema obaveštenju koje smo dobili od Agencije za energetiku Republike Srbije, doći će do korekcije cene prirodnog gasa za javno snabdevanje za avgust 2014.godine. Iako nam nije prosleđen konkretan stepen korekcije, Agencija za energetiku, kao oblik tehničke ispomoći, dostaviće nam tabele sa novim tarifama za prirodni gas za javno snabdevanje, koje će se izračunati na osnovu planske prodajne cene prirodnog gasa JP"Srbijagas", kao snabdevača javnih snabdevača. Nadzorni odbor JKP Gradska toplana mora do 07.07.2014. Agenciji za energetiku predati cene prirodnog gasa za javno snabdevanje na saglasnost, te ćemo u periodu nakon tog datuma izaći sa novim cenama pred naše korisnike.

U Zrenjaninu, 03.07.2014.

Servisna informacija

JKP"Gradska toplana" prirpemila je prezentaciju tarifnog sistema, u kojoj su u kratkim crtama prikazane glavne karakteristike novog sistema naplate koji treba da zaživi od 1.oktobra 2014. godine. U sklopu prezentacije data su poređenja visine obračuna po starom i novom modelu za pojedine objekte kolektivnog stanovanja na Bagljašu.

Prezentaciju pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.06.2014.

Servisna informacija

Obaveštavamo sugrađane da će zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže, u periodu od 05.06. do 07.07. biti zatvorene za saobraćaj ulice:

Save Tekelije na potezu od Jug Bogdanove do Toše Jovanovića, kao i ulica Stevice Jovanovića, na potezu od Đorđa Stratimirovića do Gundulićeve ulice. Apelujemo na naše sugrađane da koriste alternativne saobraćajne pravce, kao i da ne parkiraju vozila u zoni radova.

U Zrenjaninu, 05.06.2014.

 
web dizajn: NetDesign Studio