Potrošači

OBAVEZE POTROŠAČA

NA SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA

Kupac toplotne energije može biti svako pravno ili fizičko lice, kome na osnovu pisanog ugovora isporučujemo toplotnu energiju. Kupac može biti i zajednica fizičkih i/ili pravnih lica, koji su priključeni na zajedničko mesto preuzimanja toplotne energije.

Toplotnu opremu kupca čine:

-sekundarne instalacije,
-individualni (unutrašnji) regulatori i merači isporučene toplotne energije (kalorimetri i delitelji toplote).

Obaveze kupca toplotne energije

 • Kada je kupac vlasnik toplotne podstanice, dužan je da je održava u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju o svom trošku.
 • Kupac je odgovoran za održavanje svoje sekundarne instalacije grejanja u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju o svom trošku.
 • Kupac je obavezan da sa energetskim subjektom ili nekim drugim licem sklopi ugovor o održavanju sekundarne instalacije grejanja.

Kupac je dužan da:

 • Odgovara za normalno rukovanje (rad) i održavanje svoje toplotne opreme;
 • Ne menja postavljenje parametre na opremi u toplotnoj podstanici;
 • Ne menja bez pismene saglasnosti energetskog subjekta svoju toplotne opremu, koja bi mogla prouzrokovati promene rada njegove sekundarne instalacije grejanja;
 • U obavezi je da toplotna podstanica u zatvorenom prostoru bude u svakom trenutku dostupna osoblju energetskog subjekta;
 • U obavezi da obezbedi radne uslove u prostorijama toplotnih podstanica i prostorijama sa sekundarnim instalacijama;
 • Prati obaveštenja energetskog subjekta o smetnjama u snabdevanju toplotnom energijom ustanovljenim na predajnom mestu;
 • Odgovara za štetu i poslеdice, koje sam načini na toplotnoj opremi, ili ukoliko toplotnom opremom u njegovo ime rukuju neovlašćena lica;
 • Ne sme da preprodaje isporučenu toplotnu energiju bez saglasnosti energetskog subjekta;
 • Dužan je da u toplotnoj podstanici omogući energetskom subjektu priključenje uređaja za daljinski prenos podataka o radnom stanju bez odštetnog zahteva za postavljanje uređaja;
 • Obavesti energetskog subjekta o kvaru mernih uređaja;
 • Odgovara za štetu energetskog subjekta, koja je nastala zbog kupčevih intervencija na toplotnoj opremi;
 • Izmiruje svoje obaveze.

OBAVEZE POTROŠAČA PRIKLJUČENOG NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU

 • Kućni gasni priključak (KGP) i kućna merno-regulaciona stanica (KMRS) su vlasništvo JKP"Gradska toplana" sa KMRS , i kao takvi se ne mogu otuđiti. Što znači da se vlasnici građevinskog objekta u koji je postavljen KGP sa KMRS mogu promeniti (kupoprodajom ili naslednim pravom), ali da taj KGP sa KMRS ostaje trajno vezan za taj građevinski objekat.
 • Udruživanjem sredstava za izgradnju KGP i KMRS Investitior (budući potrošač gasa) obezbedio je trajnu mogućnost korišćenja gasa na tom objektu, a JKP"Gradska toplana" se obavezuje na trajno održavanje ugrađene opreme.
 • Vlasnik objekta gde je postavljen KGP sa KMRS je odgovoran za njihovo fizičko obezbeđenje i sigurnost delova i uređaja i obavezan je da prijavi distributeru (JKP"Gradska toplana") gasa svaki kvar na uređajima KGP i KMRS kao i na svojoj unutrašnjoj gasnoj instalaciji.
 • Potrošač je u obavezi da dozvoli odgovornim radnicima JKP"Gradska toplana" pristup KMRS i unutrašnjoj gasnoj instalaciji bez poziva u sledećim slučajevima:
  • Pristup KMRS-u: radi kontrole rada KMRS i očitavanja količine utrošenog prirodnog gasa, radi isključenja – skidanja i odnošenja merno-regulacione opreme (neizmirena potraživanja, neovlaštena potrošnja ili tehnička neispravnost unutrašnje gasne instalacije).
  • Pristup unutrašnjoj gasnoj instalaciji: radi obavezne tehničke kontrole UGI.

OBAVEZE KOJE SE TIČU KUĆNOG GASNOG PRIKLJUČKA

Nakon izrade kućnog gasnog priključka, a u kome se gas nalazi napritisku od 1 do 3 bar obaveza potrošača je da:

 • Čelična vertikalna cev gasnog priključka se ne sme uziđivati u zid objekta na koji je stavljen KMRS i mora se obezbediti min. 5 cm slobodnog prostora oko cevi za provetravanje.
 • Iznad podzemnog gasovoda može se, samo ako to uslovi primoravaju, da se postavi betonska staza ili trotoar, ali tako da izlaz čelične cevi gasnog prilključka bude u zaštitnoj cevi koja će biti ubetonirana.
 • Iznad podzemnog dela priključka ne smeju se ukopavati temelji za bilo kakav zidani objekat.
 • U slučaju potrebe za izgradnjom dodatnih prostorija, koje će svojim položajem ostaviti KMRS unutar objekta, upućuje se JKP"Gradska toplana" pismeni zahtev za izmeštanje priključka na novi položaj.
 • Prilikom postavljanja u tzv. suvi ulaz KMRS, obavezno se mora obezbediti stalno prirodno provetravanje.
 • Ako postoji potreba za raskopavanjem u zoni priključka ili distributivnog gasovoda u dvorištu ili na ulici obavezno prijaviti svako oštećenje gasovoda ili izolacije dežurnoj službi kako bi sanirali oštećenje.

OBAVEZE POTROŠAČA VEZANE ZA KUĆNI MERNO REGULACIONI SET

 • Oko KMRS se mora obezbediti čist prostor da bi se omogućio nesmetan pristup u slučaju intervencije.
 • U kućištu KMRS i oko njega nije dozvoljeno korišćenje otvorenog plamena niti drugih toplotnih izvora za zaštitu od zamrzavanja delova i uređaja u KMRS.
 • U slučaju primećenog bilo kakvog curenja odmah zatvoriti gasnu slavinu u KMRS, pa tek onda pozvati dežurnu službu distributera.
 • Plastične obujmice i plombe na spojevima unutar KMRS ne smeju dirati neovlašćena lica.
 • U slučaju primećene neovlaštene manipulacije sa gore pomenutim plombama, plombama direkcije za mere i dragocene metale na merilima gasa kao i brojčanicima i telima merila JKP"Gradska toplana", takva unutrašnja gasna instalacija će biti isključena sa distributivne gasne mreže sve dok se šteta na merilima ne naplati, a podneće se odštetni zahtev za utvrđenu nelegalnu potrošnju gasa sa prekršajnom prijavom za neovlašćenu manipulaciju i odštetni zahtev za nelegalnu potrošnju i materijalnu štetu.
 • Ukoliko merilo gasa ne beleži potrošnju obavezni ste odmah prijaviti kvar. U slučaju da se utvrdi da brojilo nije beležilo potrošnju, a da propušta gas u instalaciju, obračun utrošenog gasa vrši se na osnovu Vaše prosečne potrošnje gasa u istom prethodnom periodu kada je merilo ispravno radilo.

OBAVEZE POTROŠAČA VEZANE ZA UNUTRAŠNJU GASNU INSTALACIJU

 • Nadzemna unutrašnja gasna instalacija, do 1 bar radnog pritiska gasa, izvodi se zavarivanjem u jednu celinu čeličnim bešavnim ili šavnim cevima propisanog kvaliteta.
 • Crni ili pocinkovani fitinzi od temperovanog liva isključivo se postavljaju u KMRS za spajanje delova gasne opreme i na mestima iza priključne slavine prema gasnom trošilu i za priključenje na samom trošilu.
 • Nadzemna unutrašnja gasna instalacija može biti izvedena i bakarnim cevima, do 100 mbar radnog pritiska, spojena u jednu celinu bakarnim fazonskim komadima nepropusno spojeni tvrdim lemljenjem ili zavarivanjem. Nije dozvoljeno savijanje bakarnih cevi prilikom izrade instalacije.
 • Radove na izvođenju unutrašnjih gasnih instalacija može izvoditi samo ovlašćeno preduzeće za izradu gasnih instalacija.
 • Svaki gasni aparat mora imati svoju zapornu gasnu slavinu koja se mora nalaziti u istoj prostoriji kao i gasni aparat.
 • Svaki deo ili uređaj (crevo za gas, gasna slavina,...) koji pripada gasnoj instalaciji mora biti predviđen za korišćenje prirodnog gasa i mora imati dokaz o kvalitetu.
 • U slučaju da se prilikom kontrole ustanovi da ste samovoljno proširili gasnu instalaciju u objektu za koji je izvršen tehnički prijem unutrašnje gasne instalacije novim priključcima koji nisu ucrtani u kartonu prijave instalacije ( ″plavom kartonu″ ), moraćete ponoviti postupak izrade kartona prijave instalacije ( ″plavog kartona″ ) kojim će ovlašteni izvođač radova garantovati ispravnost dograđenog dela instalacije.
 • Ukoliko želite da proširite unutrašnju gasnu instalaciju unutar postojećeg objekta za koji je izvršen tehnički prijem unutrašnje gasne instalacije obavezni ste da u JKP″Gradska toplana″ donesete nov kartona prijave instalacije ( ″plavog kartona″ ) kojim će ovlašteni izvođač radova garantovati ispravnost dograđenog dela instalacije.
 
web dizajn: NetDesign Studio