Mere Opreza Kod Pojave Mirisa Gasa

Prirodni gas postupkom odorizacije dobija upozoravajući, neprijatan miris.

Upozoravajući i intenzivni miris oseća se već na 1/5 donje granice zapaljivosti, pa potrošači bez panike treba da preduzmu sledeće korake:

UKOLIKO SE MIRIS GASA POJAVI U ZATVORENOM PROSTORU:

 • Odmah ugasiti sve izvore vatre!
 • Odmah otvoriti sve prozore i vrata!
 • Odmah zatvoriti glavnu zapornu slavinu u ormariću KMRS-a!
 • U prostorije u kojima se oseća miris gasa, ne ulaziti s otvorenim plamenom, svetlom ili zapaljenom cigaretom!
 • Ne paliti šibicu ili upaljač!
 • Ne uključivati električne prekidače!
 • Ne izvlačiti električni utikač!
 • Ne uključivati električna zvonca ili pozivati liftove!
 • Ne pušiti!
 • Nakon zatvaranja glavne zaporne slavine - proveriti jesu li sve gasne slavine zatvorene, a otvorene treba zatvoriti!
 • Svetlo se sme paliti tek tada, kada se više ne oseća miris gasa!
 • Ne smemo se pouzdati samo u sopstveno čulo mirisa, već treba pozvati i druge osobe!
 • Nakon što su zatvorene sve gasne slavine, treba odmah obavestiti distributera gasa – JKP "Gradska toplana". Distributeru gasa treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa gasa, za koju se ne može pronaći uzrok!
 • Ukoliko miris gasa dolazi iz prostora (zaključani stan) koji do daljnjeg nije pristupačan, tada treba odmah obavestiti policiju i vatrogasce, koji imaju pravo ulaženja i istovremeno obavestiti i distributera gasa!
 • Ako se sumnja na curenje gasa u podrumu, tada podrum treba dobro provetriti, i obavestiti sve stanare, a istovremeno i distributera gasa!
 • Smetnje ili štete na gasnoj instalaciji niko ne sme otklanjati sam! Takve radnje smeju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlašćeni radnici distributera gasa, ili ovlašćeni instalateri gasnih instalacija!
 • Mesto oštećenja treba učiniti pristupačnim!

U SLUČAJU VEĆEG KVARA NA GASNOJ INSTALACIJI ILI GASNIM TROŠILIMA GDE IZLAZE VELIKE KOLIČINE GASA

 • Kada se čuje zvuk- šum izlazećeg gasa i izrazito jak miris, tada treba hitno zatvoriti zapornu slavinu ispred gasomera,
 • Napustiti zgradu bez aktiviranja i upotrebe bilo kakvih električnih uređaja- osvetljenja, lifta, i dr.
 • Obavestiti i druge stanare o curenju, ali bez upotrebe električnog zvonca,
 • Obavestiti distributera, a po potrebi i policiju,
 • Ukoliko dođe do paljenja gasa na gasnoj instalaciji (cevi ili nekom spoju), zatvoriti slavinu ispred mesta izlaska,
 • Ne gasiti zapaljeni gas vodom ili vatrogasnim aparatom, jer se gas tada može nakupiti u objektu u znatno većoj kolićini, što može dovesti do ugrožavanja bezbednosti samog objekta i života ljudi,
 • Ukoliko se zbog isticanja gas zapali na otvorenom prostoru, odnosno ulici, zapaljeni gas ne treba gasiti, već samo paziti da se požar ne proširi do dolaska vatrogasaca i policije.

KONTROLISANI POŽAR GASA JE SIGURNIJI NEGO ISTICANJE NEZAPALJENOG GASA!

PRILIKOM POJAVE MIRISA GASA NA OTVORENOM, U SLOBODNOJ ATMOSFERI TREBA:

 • ukoliko je poznato, da tim delom dvorišta prolazi gasovod prema drugim dvorišnim objektima, odmah ga zatvoriti predviđenom zapornom slavinim,
 • ako je propuštanje gasa primećeno na ulici tada treba upozoriti na to prolaznike, te hitno obavestiti policiju i distributera gasa,
 • obavestiti stanare okolnih objekata da zatvore prozore i vrata!
 • sprečiti upotrebu otvorenog plamena, ne pušiti, ne koristiti upaljače i šibice, te sprečiti prolaz motornih vozila!
 • ako se zbog isticanja, gas zapali na otvorenom prostoru - ulici, ne treba ga gasiti već samo paziti da se požar ne proširi, te sačekati dolazak vatrogasaca i policije.
 
web dizajn: NetDesign Studio