Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "Usluge štampe obaveštenja potrošačimau formi kataloga sa objavom na portalu" broj DN-29/2021 za potrebe JKP"Gradska toplana" Zrenjanin.

Zrenjanin, 11.05.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Usluge štampe obaveštenja potrošačima u formi kataloga" broj ODN-29/2021.

Zrenjanin, 19.05.2021

 
web dizajn: NetDesign Studio