Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje

 

Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje "Tehnički pregledi i usluge registracije službenih vozila bez polise osiguranja" broj nabavke DN-8/2021

Zrenjanin, 08.02.2021

Odgovori na postavljena pitanja u nabavci broj DN-8/2021

Zrenjanin, 12.02.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke za usluge na koju se ZJN ne primenjuje „Tehnički pregledi i usluge registracije službenih vozila bez polise osiguranja" broj ODN-8/2021

Zrenjanin, 18.02.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje"Spoljno i unutrašnje pranje službenih vozila" broj DN-7/2021

Zrenjanin, 08.02.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke usluga na koju se ZJN ne primenjuje „Spoljno i unutrašnje pranje službenih vozila" broj ODN-7/2021

Zrenjanin, 12.02.2021

Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje "Usluge obezbeđenja i transporta novca" broj nabavke DN-1/2021

Zrenjanin, 27.01.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje „Usluge obzbeđenja i transport novca" broj ODN-1/2021

Zrenjanin, 03.02.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje, broj DN-6/2021 „Periodični pregled i održavanje sistema za signalizaciju požara i sistema za dojavu gasa i detektora gasa“.

Zrenjanin, 04.02.2021

Pojašnjenja - odgovori na pitanja.

Zrenjanin, 11.02.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Periodični pregled i održavanje sistema za signalizaciju požara i sistema za dojavu gasa i detektora gasa " broj ODN-6/2021

Zrenjanin, 12.02.2021

Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda, konkursna dokumentacija i model ugovora za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje Nabavka Električne energije za potrebe JKP „Gradska toplana” Zrenjanin broj nabavke DN-36/2022

Zrenjanin, 03.06.2022

 
web dizajn: NetDesign Studio