Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje

 

Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda, konkursna dokumentacija i model ugovora za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje Nabavka Električne energije za potrebe JKP „Gradska toplana” Zrenjanin broj nabavke DN-36/2022

Zrenjanin, 03.06.2022

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 13.06.2022

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje „Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ u JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin

Zrenjanin, 07.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ u JKP „Gradska toplana” Zrenjanin, broj ODN-37/2021.

Zrenjananin, 15.07.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "Usluge autodizalice" broj DN-33/2021 za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Zrenjanin, 03.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Usluge autodizalice" broj ODN-33/2021.

Zrenjanin, 11.06.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "„Radovi na izmeštanju instalacija prilikom rekonstrukcije vrelovodne mreže i izrade vrelovodnih priključaka“ za potrebe JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin, broj DN-34/2021.

Zrenjanin, 04.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Radovi na izmeštanju instalacija prilikom rekonstrukcije vrelovodne mreže i izrade vrelovodnih priključaka" broj ODN-34/2021.

Zrenjanin, 10.06.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "Usluge kamionskog transporta" broj DN-32/2021.

Zrenjanin, 03.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Usluge kamionskog transporta" broj ODN-32/2021.

Zrenjanin, 10.06.2021

 
web dizajn: NetDesign Studio