Prirodni Gas

Prirodni gas je najvažnije gasovito gorivo. Dobija se iz čisto gasnih i gasnokondenzatnih ležišta. Sastav prirodnog gasa: Metan (CH4) do 98%, ugljovodonici (etan, propan, butan, pentan) i negorivi gasovi (azot i sumpordioksid).

Dugo vremena su ljudi za gorivo koristili drva, zatim ugalj, naftu a u poslednje vreme i prirodni gas. Zbog svojih mnogobrojnih prednosti prirodni gas dobija sve značajnije mesto u energetskom bilansu naše zemlje. Zahvaljujući svojim izvanrednim fizičko-hemijskim karakteristikama prirodni gas je vrlo brzo osvojio energetsko tržište i postao veoma traženo i cenjeno gorivo koje može da zadovolji i najstrože zahteve moderne industrijske proizvodnje i zaštite životne sredine.

Gasna mreža se stalno širi, broj potrošača se povećava. Intenzivan razvoj gasifikacije razvijenih zemalja potvrduje ispravnost orijentacije zemalja koje su siromašne gorivima, u koje spada i Srbija i Crna Gora na korišćenje prirodnog gasa

Najvažnije prednosti prirodnog gasa u odnosu na druga goriva:

 • Znatno veća produktivnost rada pri dobijanju prirodnog gasa u odnosu na ugalj i naftu.
 • Troškovi dobijanja i transporta prirodnog gasa su znatno manji nego kod drugih goriva.
 • Prirodni gas ne zahteva složenu i skupu preradu karakterističnu za tečna goriva.
 • Pri sagorevanju prirodnog gasa dostižu se visoke tepmerature, koje omogućuju da se efektivno koristi kao tehnološko i energetsko gorivo.
 • Odsustvo sumpora i njegovih jedinjenja daje prirodnom gasu posebnu vrednost, naročito pri njegovom korišćenju za tehnološke i komunalne potrebe.
 • Zbog odsustva u prirodnom gasu otrovnog ugljenmonoksida nema opasnosti od trovanja pri eventualnom isticanju gasa iz instalacije.
 • Visoka toplotna moć prirodnog gasa omogućuje njegov transport i na velike udaljenosti.
 • Pri korišćenju prirodnog gasa postiže se najviši stepen korisnosti raznih trošila.
 • Primenom prirodnog gasa praktično se ne zagađuje životna sredina čvrstim ni gasovitim produktima sagorevanja.
 • Trošila prirodnog gasa imaju rede zastoje u radu, manje eksploatacione troškove, manju sopstvenu potrošnju energije i duži radni vek.
 • Plaćanje prirodnog gasa se vrši nakon njegove potrošnje.
 
web dizajn: NetDesign Studio