Distribucija Prirodnog Gasa

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA

Broj potrošača - 22 500, od kojih su aktivni 20 000

Struktura mreže je definisana pritiskom

  • Ispod 6 bara - domaćinstva i ostali
  • Iznad 6 bara do 16 bara - ravnomerni i neravnomerni potrošači
  • Iznad 16 bara - industrijski potrošači
  • Dužina mreže - 766 km

Mesta kojima distribuiramo gas: Zrenjanin, Aradac, Banatski Despotovac, Botoš, Ečka, Elemir, Zlatica, Klek, Lazarevo, Lukićevo, Melenci, Mihajlovo, Stajićevo

Tipovi priključaka

  • Tipski priključci - do 10m3
  • Individualni priključc i- iznad 10m3
 
web dizajn: NetDesign Studio